Omgangsregels voor alle leden: dé basis voor sociale veiligheid

Als vereniging vinden we een “sociaal veilige sportomgeving” een belangrijk thema. Onze trainers hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en zij nemen onze omgangsregels in acht. Hiermee geven ze te kennen te zullen werken aan preventie van seksuele intimidatie en van discriminatie.
Het gaat echter niet alleen om trainers. Absoluut noodzakelijk voor sociale veiligheid is dat alle leden respectvol met elkaar omgaan. Het gaat goed binnen onze club, we zijn een gezellige vereniging en dat willen graag zo houden.
Daarom vinden wij het belangrijk duidelijk aan te geven wat dat inhoudt: respectvol met elkaar omgaan. Wat verwachten we van elkaar? Waar kunnen we elkaar eventueel op aanspreken als dat nodig is?
We brengen daarom graag deze omgangsregels, ons aangereikt door de NOC*NSF (http://nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag), onder de aandacht van de leden en verzoeken iedereen er kennis van te nemen en zich hiernaar te gedragen. Ook in de begeleiding van de diverse sporttakken vanuit het bestuur zijn deze regels en een veilig sportklimaat een terugkerend aandachtspunt.
Als er vragen zijn over deze omgangsregels, spreek het bestuur hier dan vooral op aan.

Omgangsregels

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of rechtstreeks bij de vertrouwenscontactpersonen

Sociaal veilige sportomgeving
AVN vindt het belangrijk dat alle sporters, trainers en begeleiders in een gezonde en sociaal veilige sportomgeving kunnen sporten of trainen. Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Ongewenst gedrag heeft immers grote gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de Atletiekunie. AVN heeft daarom bovenstaande omgangsregels met haar leden afgesproken.

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn:

Guus Rammelt

Tel: 06 – 12827568

guus@rammelt.nl

Annemieke van Willigenburg
Tel: 033 – 2463734
a.vanwilligenburg@gmail.com