Clubrecords hardlopen AV Nijkerk

Op deze pagina staan overzichten van alle clubrecords binnen AVN en de spelregels.
Kies een categorie om naar de records te gaan.

Regels clubrecords en beste seizoentijden

CLUBRECORDS

 1. Er wordt met ingang van 1 januari 2020 met terugwerkende kracht vooralsnog alleen voor heren onderscheid gemaakt tussen baan- en wegwedstrijden. Deze worden aangeduid met AVN Wegrecords Heren respectievelijk AVN Baanrecords Heren. Voor dames wordt dat onderscheid niet gemaakt zolang er geen baanrecords voor dames worden bijgehouden en blijft de term Clubrecords Dames.
 2. Alleen leden van AVN kunnen een clubrecord vestigen. Zij blijven recordhouder ook nadat hun lidmaatschap opgezegd wordt, tot het record verbeterd wordt.
 3. Records opgeven kan via hardlopen@avnijkerk.nl onder vermelding van afstand, tijd, waar en wanneer gelopen.
 4. Voor AVN Wegrecords geldt een minimum leeftijd van 15 jaar op de dag van de wedstrijd. Voor AVN Baanrecords geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
 5. Alleen tijden van op internet gepubliceerde uitslagen en AVN-wedstrijden komen voor erkenning in aanmerking.
 6. Als in een wedstijd netto-tijden worden geregistreerd, geldt deze netto tijd. In alle andere gevallen geldt de vermelde bruto tijd, met andere woorden: zelf geklokte netto-tijden gelden niet.
 7. Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor heren onderscheid gemaakt in weg- en baanrecords. Een baanrecord leidt niet tot een wegrecord en omgekeerd.

BESTE SEIZOENTIJDEN

 1. Beste seizoentijden opgeven kan via hardlopen@avnijkerk.nl onder vermelding van afstand, tijd, waar en wanneer gelopen.
 2. Beste seizoentijden worden alleen erkend bij wedstrijden of controleerbare afstanden. Bij wedstrijden geldt de netto-tijd als deze geregistreerd wordt, anders de bruto-tijd. Onder controleerbare afstand wordt ook verstaan een trainingswedstrijd waarvan op Strava de tijd vermeld staat. Dat kan zijn een tijd op een Strava segment (bijv. Corona-lopen) of een tijd binnen een willekeurige training, waarbij de afstand ononderbroken gelopen moet zijn. “Beweegtijd” moet dan gelijk zijn aan “verstreken tijd”. Zeker deze tijden moeten goed controleerbaar zijn.
 3. Bij de beste seizoentijden wordt per persoon niet meer dan één tijd per afstand en per leeftijdscategorie opgenomen.
 4. Alleen de beste vijf tijden van leden van AVN worden in het overzicht beste seizoentijden opgenomen.