De jeugdatletiek afdeling van AVN is de kurk waar de vereniging op drijft. Wekelijks trainen meer dan 100 jeugdige sporters met veel enthousiasme onder begeleiding van onze trainers zaken als lopen (sprint, horden en lange afstand), springen (o.a. hoog en ver) en werpen (o.a. speer en kogel). Voor deze afdeling van AVN zoeken wij een coördinator die het gezicht is van de jeugdatletiek, zowel naar buiten (o.m. ouders, andere verenigingen, Atletiekunie) als naar binnen (o.m. trainers, Bestuur)

Je werkt actief samen met de coördinator jeugd-trainingen die de aanpak en de inhoud van de trainingen organiseert. Ook heb je regelmatig contact met je aanspreekpunt uit het Bestuur van AVN.

Daarnaast zijn de taken onder meer: – zicht houden op de kwaliteit en de juiste hoeveelheid trainers; – aanmeldpunt voor proeftrainingen;

  • opvang van (potentiële nieuwe) leden tijdens de trainingsmomenten; – contactpersoon voor het inschrijven van diverse wedstrijden (competities, NK’s en andere wedstrijden waaraan AVN gezamenlijk aan deelneemt); – logistieke coördinator voor deelnemende leden tijdens wedstrijden (regelen vervoer, inschrijving, opvang tijdens de wedstijd) – materiaalbeheer (onderhoud en inkoop) en contactpersoon voor terreinbeheer; – contactpersoon als stagebedrijf naar stagiaires en scholen;
  • contactpersoon voor Buurtsportcoach;
  • aanspreekpunt voor jeugdleden/ouders/voogden;
  • opstellen van de jaarlijkse begroting;
  • vertegenwoordiger van de jeugdatletiek tijdens de ALV;
  • contactpersoon voor de jeugd naar andere verenigingen.

Ofschoon er een goed beeld is van de functie en de taken hierbij, zijn er veel mogelijkheden om naar eigen inzicht deze rol verder uit te bouwen en een gezicht te geven. Zelf trainingen verzorgen aan jeugd is mogelijk, maar geen must. De te verwachte tijdsbesteding is gemiddeld 7 à 10 uur per week. Aan de functie is een vergoeding worden verbonden.

AVN zoekt voor deze leuke functie een persoon die bij voorkeur:

  • enthousiast is om de jeugdatletiek een gezicht te geven en verder uit te bouwen; – die ervaring heeft met jeugd (onderwijs, sport, recreatie) – graag wil samenwerken met anderen (trainers, ouders, bestuur, etc.) – enige ervaring heeft een aantal van de bovengenoemde taken

Heb je interesse? Neem dan contact op met Jos Vreeswijk, Bestuur AVN. Mail: algemeenbestuur@avnijkerk.nl telefoon: 06 55 705 604