Klaar voor de start af

Tweemaal per jaar testen de lopers van AVN zich op de baan. Ze bepalen dan hun maximale hartfrequentie en de afstand die ze in 12 minuten af kunnen leggen (Cooper test). Ze doen dat op de mooie tweehonderd meter baan van AVN. In de week van Hemelvaart namen ongeveer 40 lopers deel aan de test.

De testgegevens dienen als input voor de app die we hebben ontwikkeld. In die app leveren de testgegevens voor elke loper trainingsgegevens waarmee deze op de juiste belasting kan trainen. Dat kan zowel op hartfrequentie als op snelheid, altijd in combinatie met het gevoel (m.n. de ademhaling) van de loper. We gebruiken binnen AVN zes trainingszones die de belasting/inspanning tijdens de training weergeven. Daarover valt veel meer te vertellen, maar dat doen we een andere keer.

Van de foto spat het plezier af. Een flinke inspanning en plezier gaan prima samen!

Groepje rennen