Met ingang van 1 januari 2021 worden de clubrecords voor Heren gesplitst in Weg- en Baanrecords onder de naam van AVN Wegrecords respectievelijk AVN Baanrecords.
Besloten is om voor deze baanrecords leeftijdsklassen van vijf jaar te hanteren, met uitzondering van de seniorenklasse die loopt van 18 t/m 34 jaar. Ook is besloten om alle afstanden op te nemen vanaf de 800 m. Baanrecords gelopen door jeugdleden (onder de 18 jaar), ook op de sprintafstanden 100, 200 en 400 m, worden bijgehouden door de coördinator jeugdatletiek.
Op dit moment worden geen Baanrecords voor Dames gemaakt, omdat er niet of nauwelijks door dames vanaf 18 jaar baanwedstrijden gelopen zijn. Mocht dit in de nabije toekomst veranderen, dan zullen we ook de Clubrecords Dames splitsen in Weg- en Baanrecords.
De eerste versie van de Baanrecords Heren is opgesteld voornamelijk puttend uit de uitslagen van wedstrijden van de Keistad Baancompetitie, waaraan vanaf 2008 voor het eerst ook leden van AVN mochten deelnemen. Deze uitslagen staan vermeld op de website van AV Triatlon Amersfoort. Naast deze wedstrijden zijn ook tijden gelopen tijdens Nederlandse baankampioenschappen.
Raadpleging van deze bronnen wil niet zeggen dat het overzicht tot en met 2020 compleet is. Als er leden zijn die andere baanwedstrijden gelopen hebben, kunnen die opgegeven worden aan Wim Oudejans, onder vermelding van afstand, waar en wanneer de wedstrijd plaatsvond en voorzien van een bewijs van de gelopen tijd. De trainers Jan Reichardt en Arend van Zessen beslissen of een record erkend wordt. Zij toetsen een verzoek tot erkenning aan de Regels Clubrecords en Beste Seizoentijden zoals deze op de website staan. Deze regels zijn aangepast aan de splitsing in baan- en wegrecords.

Laten we hopen dat we snel weer eens aan de start van een wedstrijd kunnen staan!