Renovatie rondom het clubhuis

In de extra gehouden ledenvergadering op 4 juli van dit jaar gingen de leden akkoord met het grondig opknappen van de omgeving van het clubhuis. Met name hadden we dringend behoefte aan een grotere fietsenstalling en aan een ruimer terras. En dan graag een terras dat goed in verbinding staat met de activiteiten op het te renoveren atletiekterrein binnen de 200 meter baan. Het bestuur stelde vervolgens een werkgroep in, bestaande uit Johan Nijzink, Arend van Zessen en Wim Oudejans. Zij kregen als taken het maken van een ontwerp, selecteren van uitvoerende partijen en begeleiding van de uitvoering, en dat alles binnen het vastgestelde budget. Voortvarend gingen ze aan de slag.

In de ontwerpfase was het de kunst om verschillen van inzicht in de werkgroep te overbruggen. In september kon de werkgroep een plan presenteren dat binnen budget te realiseren was. Na selectie van uitvoerende partijen, kon de uitvoering van start. Door maximaal in te zetten op vrijwilligers, kond meer gerealiseerd worden dan in het gepresenteerde plan. Denk daarbij aan het toepassen van grote, antraciet tegels voor het terras in plaats van gewone grijze trottoirtegels, verlichting op het terras en last but not least, terrasmeubilair. De vrijwilligers moesten wel georganiseerd worden, maar het is tekenend voor AVN en ook hartverwarmend, dat iedereen op wie een beroep gedaan werd, ook zijn bijdrage leverde.

Niet onvermeld mag blijven Harry van ’t Veld, die via zijn bedrijf VNG Sierhekwerken bereid was tegen kostprijs van alleen de materialen, de fietsbeugels en het terrasmeubilair te leveren. Bedankt Harry! In totaal bespaarden we circa 5.500,= euro, waarvan door Harry zo’n 3.000,= voor zijn rekening is genomen. Door deze besparing kon veel extra gerealiseerd worden en bleven we per saldo toch binnen het budget.

Hulde aan alle vrijwilligers en we kunnen niet wachten tot het voorjaar! Hier gaan alle AVN-ers veel plezier van krijgen!